Hvad er discusdegeneration?
Discusdegeneration er et andet ord for slitage af discusskiverne i ryggen, hvor discus langsomt kan miste noget af sin højde.

Discusdegeneration er almindeligt forekommende og led i en naturlig aldringsproces i ryggen. Der kan i perioder opstå smerter.

diskur1

Fig.1 Rygsøjlens opbygning med hvirvler og discusskiver

Rygsøjlens opbygning:
Rygsøjlen er opbygget af ryghvirvler med mellemliggende discusskiver.

Rygsøjlen består af 7 nakkehvirvler, 12 brysthvirvler og 5 lændehvirvler med discusskiver mellem hvirvlerne.
Discusskiverne fungerer som små stødpuder mellem hvirvlerne og gør således ryggen mere bevægelig og eftergivelig.
Selve discusskiven er dannet af en fast ydre bruskring ligesom en masse løgringe uden på hinanden, og inde i midten er en blødere gelé-agtig kerne med et større væskeindhold.

I midten af discus findes ingen nerveforsyning, men i den ydre 1/3 af bruskringen er der små nerveender. I discus kan der dannes små revner fra midten og ud mod periferien af bruskringen. Hvis revnerne når ud i den yderste del, hvor der er nerveender, kan det bløde kernevæv presses ud i revnerne og irritere nerveenderne (fig. 2)

discur2

Fig. 2 – Discus set oppefra. Til venstre normal discus med den bløde(sorte) kerne centreret i midten

Billedet i midten: discus har en revne i den inderste del af bruskringen, hvilket ikke giver smerter.
Billedet til højre: discus har en revne helt ud i de yderste lag hvilket kan give smerter

Efter en eller flere episoden med revnedannelse i discus vil den bløde kerne miste noget af sit væskeindhold, og bruskskiven kan miste noget af sin højde.

Symptomer på discusdegeneration/ revner i diskus
Hvis revner i discus når ud i de yderste lag (fig 2) kan det medføre smerter i nakke eller lænd. Smerterne vil ofte være ledsaget af stivhed i nakke eller ryg og ind imellem kan der også være udstrålende smerter til arm eller ben
Her er ikke tale om en diskusprolaps da der ikke er hul i brusskiven men smerteudstrålingen opstår pga irritation af de små nerveender i diskus som så signalerer smerte ud i periferien.

Hvilke undersøgelser skal der til?
Det vigtigste ved symptomer på discusdegeneration / revner i discus er at blive grundigt undersøgt hos læge eller fysioterapeut med særligt kendskab til ryggen.
Behandleren vil nøje lytte til, hvad du fortæller om smerterne og andre symptomer, og den fysiske undersøgelse vil se på bevægeligheden i ryggen og undersøge følesans, reflekser og muskelstyrke i ben eller arme.
Ofte vil bestemte bevægelse forværre dine smerter og andre bevægelser vil mindske smerterne. En særlig måde at undersøge ryggen på med gentagne bevægelser i forskellige retninger (også kaldet McKenzie undersøgelse) vil ofte afsløre et sådant smertemønster som så udnyttes i behandlingen.

MR scanning?
En MR scanning vil kunne vise discusdegeneration som en nedsat højde af diskus og et nedsat vandindhold. Dette vil dog ikke sige noget om smerterne, da revnerne oftest ikke kan ses på scanningen og discusdegenerationen fortsat vil være til stede efter at smerterne er aftaget.
En påvist discusdegeneration behøver således ikke at være sammenhængende med aktuelle smerter.

Hvordan kan discusdegeneration behandles?
Symptomer på discusdegeneration med revner i discus vil typisk kunne behandles med særlige øvelser og i visse tilfælde med supplerende manuel behandling. Øvelserne vil hjælpe dig med at kontrollere smerterne.
Når de akutte smerter er aftaget vil et træningsforløb med styrkelse af kroppens muskler og optræning af god bevægelighed i ryggen ofte være en god ide.
Behandling, øvelser og træning kan ikke fjerne en discusdegeneration, men symptomerne kan som regel kontrolleres og det er vigtigt at tilstræbe en så naturlig funktion af ryggen som muligt.

Hvad kan vi tilbyde i Ryg- og Sportsklinikken?
I Ryg- og Sportsklinikken kan du blive grundigt undersøgt for dine rygsmerter, og vi kan give dig en grundig information og vejlede dig undervejs i forløbet.
Vi tilbyder relevant behandling såvel individuelt som med holdtræning afhængig af dine ønsker og behov.

Du kan booke din tid online, eller kontakte os her.