Hoftesmerter

Hofteleddet er et kugleled, hvor ledhovedet (kuglen), som sidder på lårbenet, hviler i en ledskål på bækkenet.
På ledfladerne er der et lag af brusk som beskytter knoglen. Brusken i ledskålen forstærkes yderligere af en bruskkant (labrum) og hele leddet er omgivet af en ledkapsel. Yderligere er der mange muskler omkring hoften, som kordinerer alle de bevægelser, der kan foretages med hofteleddet.

hoftesmerter-fig1
Bækken og hofteled

Årsager til hoftesmerter
Alle strukturer i hoften kan give smerter. Der kan f.eks være tale om en overbelastning af en muskel eller sene, en skade på ledbrusken eller slitage og artrose i hofteleddet.
Smerterne kan være lokaliseret forskellige steder i lysken over hofteleddet, på ydersiden eller på bagsiden af hoften.
Smerter i hofteregionen kan også stamme fra bækkenet eller ryggen.

Eksempler på typiske overbelastninger og skader i hoften:

Impingement / ”indeklemning” i hoften:
Hvis der opstår små skader på brusken i hofteleddet kan bruskflige komme i klemme ved bevægelse af hofteleddet hvilket kan give smerter. Smerterne kan opstå pludseligt under en bevægelse af hoften, og det kan også føles som noget kommer i klemme og låser leddet.
Bursit (betændelse i slimsæk):
Omkring hofteleddet findes flere forskellige slimsække og især på ydersiden af hoften ved knoglefremspringet på lårbenet kan en betændelsestilstand i en slimsæk (bursit) være meget smertefuld. Symptomerne vil ofte forværres ved at ligge på siden eller under gang hvor slimsækken kan iriteres yderligere af muskler og sener.

Tendinit (inflammation/ betændelse i sene):
De mange sener der hæfter omkring hofteleddet kan blive overbelastede og der kan opstå inflammation i senen, som derved bliver smertefuld.
Hyppige steder hvor inflammation i en sene opstår er på ydersiden af hoften ved knoglefremspringet på lårbenet, hvor tilstanden kan forveksles med betændelse i slimsækken (bursit)
Overbelastningen af sene kan opstå i forbindelse med rygsmerter eller anden tilstand, hvor gangen måske er ændret samt ved artrose i hoften hvor gangmønsteret også ændres.

Lyskeskader:
Lyskeskade er en overbelastningsskade i lårets indadførende muskler på indersiden af låret, typisk hvor musklerne hæfter på bækkenet. Der kan opstå inflammation i senetilhæftningen eller små skader i muskel- og senevæv.
Lyskesmerter med ses særligt hos fodboldspillere, men kan også optræde hos andre. Symptomerne kan komme gradvist eller opstå akut ved vrid eller spark.

Undersøgelser:
Ofte er den fysiske undersøgelse tilstrækkelig til at stille en diagnose og iværksætte et behandlings- og træningsforløb.
Yderligere kan der suppleres med ultralydsskanning eller MR scanning.

Behandling:
Fælles for de fleste skader eller overbelastninger i hoften er, at man med den rette træning kan bedre symptomerne. Ofte vil en akut skade kræve ro og aflastning for de aktiviteter eller bevægelser som forværrer smerterne, og herefter kan en gradvis og specifik træning iværksættes.
Det kan i nogle tilfælde være relevant med manuel behandling med specifik bevægelse af led og muskler ligesom supplerende behandling med ultralyd eller laser i visse tilfælde kan have en effekt på helingen.
Engang imellem kan operation komme på tale, ligesom en blokade eller smertestillende medicin kan være en vigtig del af et genoptræningsforløb.

Hvad kan vi tilbyde i Ryg- og Sportsklinikken?
I Ryg- og Sportsklinikken vil du først og fremmest blive grundigt undersøgt, så vi kan tage bedst muligt hånd om dit problem.
Vi tilbyder relevant behandling, information og instruktion i øvelser og opfølgende træning.

Du kan booke din tid online, eller kontakte os her.